Cykeltur till Elfvik Lidingö 20 juli - del 3


(English below)

Idag har jag haft en mysig familjedag på Drottningholm. Tog så klart lite bilder där också (vad trodde ni?? :) ). Men de visar jag inte förrän jag har lagt ut sista delen från cykelturen förra fredagen. Den kommer här.

Del 3 - vattenPå den här lilla klippan tog jag en paus! Ser ni cykelkorgen? Följande bilder är alla tagna från denna klippa.Så där. Det var allt. Fin tur, eller hur?English:

Today I had a really nice family day at Drottningholm. Of course I took some photos there as well (what did you think?? :) ). But I will show them after I have put up the last part from the cycle trip last friday. Here it is.This little rock looked like a perfect resting place for me. Do you see my bike basket? Following photos were all taken from this rock.So that was all! Nice tour, right?

Cykeltur till Elfvik Lidingö 20 juli - del 2


(English below)

Dags för del två av mina bilder från elfviksturen. Hoppas ni har en skön lördag. Jag sitter just nu på balkongen och skriver detta. Det är en fin sommardag i Stockholm idag.

Del 2 - blommor och landskapKyrkvikenÖstra YttringeHär har det firats midsommar. Hustegafjärden.HustegafjärdenÖstra YttringeCykelväg i Elfvik

Imorgon kommer resten av bilderna, med fokus på vatten.  Visst är det fina omgivningar? 30 minuters cykelväg från storstan - centrala Stockholm.English:

Time for part two of my photos from the cycle trip to Elfvik. I hope you  are having a great Saturday. I am writing this from the balcony. It's a beautiful summer day in Stockholm today.

Part two - fowers and sceneryKyrkvikenÖstra YttringeMidsummer was celebrated here. Hustegafjärden.HustegafjärdenÖstra YttringeCycle path, Elfvik

Tomorrow I will post the rest of the photos, focusing on water. Isn't the surroundings pretty? This 30 minutes cycle distance away from the big city, central Stockholm.

Cykeltur till Elfvik Lidingö 20 juli - del 1


(English below)

Nej ny kabel löste inte problemen. Det får bli supporten imorgon. Nu har jag testat allt som går. För att kunna visa bilderna fick jag spara över dem på en DVD och föra över dem via den bärbara datorn. Hade hoppats slippa detta omständiga steg, men nu ger jag upp. :)

Jag tog många bilder den här dagen så jag delar upp dem i lite olika kategorier.

Del 1 - DjurKanadagäss vid KyrkvikenEn svanfamljMamma barn pappa. Eller pappa barn mamma?Hästar från stallet vid Elfviks gårdHästar från stallet vid Elfviks gård
Fler Kanadagäss! Kyrkviken. Nedanför kyrkan.Änder. Även detta i Kyrkviken nedanför kyrkan.Titta vilken sötnos jag mötte i gräset på ängen hemma!

Imorgon lägger jag upp bilder på blommor och landskap.English:

No a new cable didn't solve the problems. So it will have to be a phonecall to support tomorrow. I have tried everything now. To be able to show the photos I had to save them on to a DVD and transfer them to the blog via the laptop. I had hoped not to have to take this extra step, but now I give up. :)

Part 1 - AnimalsCanada geese. Kyrkviken.A swan familyMother child father. Or father child mother?Horses from the stable at Elfviks gårdHorses from the stable at Elfviks gårdMore Canada geese! From Kyrkviken below the church.Mallards. This also from Kyrkviken below the church.And look at this adorable little cutie that I met in the grass in the meadow at home.

Tomorrow I will show photos of flowers and scenery.

Lördagkväll på balkongen


(English below)

Jag sitter på balkongen och tittar på regnet. Fåglarna leker tafatt under de regntunga molnen och håller vakt på lyktstolparna i par. Billjusens sken blänker i den våta asfalten. Bussen brummar väg nedför backen och bussnumrets gula neonsiffror glimmar extra starkt som kontrast till det gråmulna ljuset. Regnet faller sakta utan vind mot marken. Enstaka droppar slår lätt mot balkongräcket och skapar en långsam och oregelbunden rytm. Grönskan får mycket liv i år med allt regn. Träden och gräsmattorna är friskt och starkt gröna.

Förutom regnet, fågelkvitter och enstaka bilmotorer samt mitt eget tangentbordsknatter så hörs ingenting. Så tyst det kan vara i ett bostadsområde i tätort.

Livet är här och nu. Just nu lever jag i stunden och det är helt underbart.English:

I am sitting on the balcony looking at the rain. The birds are playing tag in the sky and are also on guard in pairs on top of the street lights. The car lights shine in the wet asphalt. The bus drones down the road och its neon yellow number sign shines extra brightly as contrast to the overcast gray light. The rain falls slowly without wind to the ground. Stray raindrops now and then tenderly hits the balcony rail and create a slow irregular rhythm. The greenery really comes alive this year with all the rain. The trees and grass are a fresch and strong green.

Besides the rain, birds and occasional car engines, and my own tippity-tap on the keyboard, you hear nothing more. As quiet as it can be in a high-rise buildning area in an urban area.

Life is here and now. Right now I am living in this exact moment. It's wonderful.

Dramatiskt väder


(English below)

Vi har haft omväxlande väder i Stockholm idag minst sagt. Sol, regn, åska, vind. Omvartannat, och ibland allt på en gång.

Då får man bland annat chansen att titta upp på en sådan här mäktig himmel:

English:

We have really had changing weather in Stockholm today, to say the least. Sun, rain, thunder, wind. By turns, and sometimes all at once.

Then you get the chance to look up at a powerful sky like this:

Kunskap om social fobi


(English below)

Jag går just nu en fyradagars projektledarutbildning. Idag hade vi en gruppövning som gick ut på att demonstrera kommunikativa utmaningar i en hierarkisk organisationsstruktur. En fick vara ensam A-chef, två personer var B-chefer som under sig hade två "medarbetare" vardera. Gruppen skulle lösa en uppgift tillsammans, utan att prata med varandra. Istället kommunicerade man genom att skriva lappar, och all kommunikation var tvungen att följa hierarkin. Så vi "medarbetare" fick bara meddela oss med A-chefen via B-chefen, osv. Varje person hade fyra spelkort och uppgiften vi skulle lösa var att alla skulle till slut ha alla fyra korten i samma valör. Den enda som i inledningsskedet visste vad uppgiften gick ut på var A-chefen.

Jag blev lite nervös av övningen fast jag blev placerad som  "bara medarbetare". Det var prestationsångesten igen, har jag förstått uppgiften, vad förväntas av mig, tänk om jag gör fel och förstör hela övningen osv. Typiska tankar som upptar en social fobi-hjärna. Även om jag har kommit väldigt långt i att bekämpa min sociala fobi, så triggar sådana här situationer dessa tankar nästan som en betingad reflex. Men den enda som märkte av denna nervositet var jag själv och jag hade den under kontroll.

Efter övningen (vårt lag vann förresten. :) )  berättade läraren om en A-chef i en likadan övning vid ett annat tillfälle som hade fått en "mycket märklig stressreaktion". Den bestod i att han hade rodnat, inte bara lite, utan blivit röd överallt. Det fina var, att en B-chef skrev en lapp till honom som sa "Ta det lungt. Vi tror på dig. Kram!" och då hade han lugnat ned sig och fixat uppgiften.

Jag som ju definitivt kunde identifiera mig denna stackars A-chef och mycket väl förstod vad som låg bakom hans "märkliga stressreaktion" och extrema rodnad, fick nästan tårar i ögonen när läraren berättade om den gesten. Vad tacksam man hade varit mot denna B-chef som begrep och kunde känna empati.

Jag undrar om inte personen som skrev lappen kände till social fobi och förstod vad han gick igenom. Kanske hon förstod för att hon själv hade upplevt samma sak? Och därför inte tyckte att det var en lika "märklig stressreaktion" som läraren tyckte?

Observera dock, att även om läraren uppenbarligen inte stött på någon med social fobi förut, så dömde han inte. Han observerade att det var något ovanligt, i hans ögon!, men han dömde inte denna person. Istället noterade han tack vare teammedlemmens stöttande lapp, att personen behövde stöd och uppmuntran och då gick det över.

Det här visar bara hur viktigt det är att sprida information om social fobi. Vad det är och hur det är att leva med det. För någon med social fobi är den här kursen en REJÄL utmaning. Inte bara det sociala spelet i gruppen i sig, utan det är massor av presentationer inför gruppen. Och förutsättningarna förändras varje gång, så du kan inte ens finna trygghet i att veta vad som förväntas av dig nästa gång du ska presentera. För bara sex-sju år sedan hade jag inte klarat av det. Jag hade reagerat precis som denna A-chef.

Och har man social fobi, så är inte reaktionen det minsta konstig. Hade läraren känt till social fobi, hade han inte heller tyckt att det var en "märklig stressreaktion".English:

I am right now attending a four-day project management course. Today we had a group exercise that would illustrate the communication challlenges in a hierarchical organisation structure. One person was the number one A boss, and under her two B level bosses that had two "employees" each under them. The group had an assignment to solve together, without talking to each other. All communication was through written notes and had to follow the hierarchy. So us "employees" could only communicate with the A boss via the B boss etc. Every person had four play cards and the goal was that all persons should have four cards with the same value (four tens, four queens etc). The only one who knew what the assignment was about in the beginning was the A boss.

I was a little nervous about the assignment even though I was "only" placed as a "employee". The performance anxiety again, did I understand the assignment, what is expected of me, what if I do something wrong and ruin the whole exercise etc. Thoughts that occupy a social phobic mind. Even though I have come a long way in my fight against social phobia, situations like these trigger these thoughts almost like an automatic reflex. However noone noticed this nervousness but me and I had it under control.

After the exercise (our team won btw. :) ) the teacher told us about an A boss in the same kind of exercise at another occasion, who got a "very strange stress reaction". Which was that he had started blushing, not just a little, but all over. The beautiful thing was that a B boss wrote a note to him that said "Take it easy. We believe in you. Hug!" and that had made him calm down and manage leading the assignment.

I, who definitely could identify with this poor A boss and very well understood what was behind his "strange stess reaction" and extreme blushing, had to fight back tears when the teacher told about that gesture. I would have been so grateful to this B boss that understood and could emphasise.

I am wondering if that person who wrote the note knew about social phobia and understood what he was going through. Maybe she understood because she herself had experienced the same kind of reaction at some point? And because of that didn't find his reaction as "strange" as the teacher did?

It's worth noticing though, that even if the teacher obviously never before had seen or met a person with social phobia, he didn't judge. He observed something he thought was unusual, in his eyes!, but he didn't judge this person. instead he noted that thanks to the team member's supportive note, that that was what this person needed, support and encouragement. And his reaction passed.

I think this shows how important it is to spread the knowledge of social phobia. What it is, and how it is to live with it. This course for someone with social phobia is VERY challenging. It's not just the social aspects of being in a group with new people, there are also lots of presentations. Each time you present it's also different so you never can get comfortable in knowing what is expected of you next time. I could not have managed this course just six or seven years ago, I would have reacted just like that A boss.

And when you have social phobia, this reaction is not at all strange. Had the teacher known about social phobia, he wouldn't have found the stress reaction "strange" either.

Hon är inte ensam längre


(English below)

Jag unnar mig en pluggfri måndag. Det tycker jag att jag är värd.

Idag pratade vi om min prestationsångest hos sjukgymnasten. Hon kan verkligen krypa in under skinnet och hitta rätt knappar. Idag för första gången i hela mitt liv har jag fått en liten förståelse vad denna prestationsångest och att alltid vilja prestera mitt allra bästa och inte ens nöja mig med det kommer ifrån.

Det känns skönt, när man börjar förstå varför man har reagerat och reagerar som man gör på saker och ting. Allt som verkar så himla ologiskt i ens tankar, känslor och beteenden - är inte det. Utan fullt logiskt och dessutom helt normalt, efter att ha tvingats hantera onormala omständigheter.

Jag har under åren, med kampen mot social fobi, oro, nedstämdhet och allt annat som jag burit på och som hindrat mitt liv, undrat vad sjutton det är för fel på mig. Är jag knäpp??

Nu, äntligen, börjar jag förstå varför jag har känt allt detta. Och att jag inte är knäpp. Jag är inte psykiskt instabil eller onormal eller sjuk. Alla symtomen är bara resultatet av en ung liten tjej somhar kämpat för sin överlevnad och har gjort det på det bästa sättet hon kunde utifrån sina förutsättningar.

Jag är nu stolt över denna lilla Mia, som kämpade och överlevde och har tagit oss dit vi är idag. Det var tusan starkt gjort av en liten ensam tjej! :) Det är oundvikligt att det blev sår i själen på vägen. Sår kan läka, när man vet vad som orsakat dem. Hon tog oss hit, nu kan hon äntligen ta det lugnt och sluta kämpa. Nu som vuxen kan jag ta över och istället hjälpa henne läka såren, som hon inte kunde läka. Hon är inte ensam längre.

English:

I give myself a study-free Monday. I think I deserve it.

Today we talked about my performance anxiety at the physiotherapist session. She really knows how to get under your skin and pinpoint the exact right buttons to push. Today, for the first time in my whole life, I have some understanding of where this performance anxiety and always expect of myself to perform the best I can and not be satisfied with that comes from.

It's a good feeling, when you start to understand why you have reacted and react in a certain way to different things. Everything that seems so illogical about your thoughts, feelings and behaviours, aren't. It's completely logical and normal, from handling unnormal circumstances.

Over the years with the struggle with the social phobia, anxiety, down periods and all other things I have been carrying inside me that has prevented my life, I have wondered what the hell is wrong with me. Am I crazy?

Now, finally, I have begun to understand why I have felt all these things. And that I am NOT crazy. I am mentally unstable or unnormal or mentally ill. All symtoms are results of a young girl fighting for her survival and doing it the best way she knew how from her circumstances.

Now I am proud of that little Mia, who struggled and survived and brought us to where we are today. It was very strong and well-done by that lonely little girl! :)  It's inevitable that it caused some wounds in the soul on the way. Wounds can heal, once you know what caused them. She brought us here, she can finally rest from the fight now. Now as a grown-up, I can take over and instead help her heal where she couldn't. She is not alone any more.

Nyfikenhetssyndromet


(English below)

Blev lite paus här igen. Jag har svårt att hinna med allt jag vill och inte lär det bli bättre nu när skolan har börjat igen. Men jag ser ändå fram emot en spännande höst med nya utmaningar.

"Nyfikenhetssyndromet". Det måste finnas ett namn för det. Idag på bussen till jobbet så bevittnade jag ett mänskligt beteende som såg ganska roligt ut.

Framför mig satt två tjejer. Plötsligt börjar de, och en man som står upp framför dem, att vända sig om och titta intensivt ut genom fönstret. Jag märker hur jag instinktivt vänder mig om och tittar ut genom fönstret också. Vad är det de tittar på? Jag ser inget speciellt, bara en röd bil. Och tappar intresset.

Men de fortsätter att titta. Och då ser jag att fler och fler i bussen också börjar vända sig om och försöka se vad det är de tittar på. Folk till och med reste sig upp för att se bättre.

Jag försöker motstå impulsen, men kan inte låta bli att också titta en extra gång. Vad ÄR det som är så intressant? Fortfarande ser jag samma röda bil och förstår inte. Och jag märker att det gör mig irriterad att jag inte fattar.

Vad är det för psykologi bakom detta?English:

Ok so I ended up with another blog break. It's hard to find time for everything I want to do and it won't get any easier now that school is on again. But I still look forward to an exciting autumn with new challenges.

"The curiosity syndrom". There has to be a name for it. Today on the bus to work I whitnessed a human behaviour that looked so funny.

In the seats in front of me sat two young girls. Suddenly they, and a man that is standing beside them, turn around and look intensely out of the window. I notice myself instinctively turning my head and look out of the window too. What are they looking at? I see nothing interesting, just a red car. And I lose interest.

But they keep watching. And then I see more and more people in the bus turning their heads to try to see what they are looking at. Some even stand up from their seats to get a better view.

I try to resist the impulse, but can't help but to look one more time. What IS it that is so interesting? I still that same red car and don't understand. And I notice that the fact that I don't get it annoys me.

What is the psychology behind this?

Födelsedagar


(English below)

Idag har vi firat mammas 60-årsdag. Fast hon fyller egentligen år på måndag, men det var svårt att få till firandet då. Därför lånade pappa ut sin födelsedag till mamma från sin himmel. Han skulle nämligen ha fyllt 66 år idag om han hade fått leva.

Det är fint på något sätt, att jag fick fira båda mina föräldrar på samma dag. :) Mamma med god mat, tårta och trevligt sällskap hemma hos mormor, och pappa med att tända hans ljus som brinner så vackert. Jag tänker på en textrad ur Sareks fina låt "Lilla barn":

Lilla vän du är pappa och mamma i ett
men självklart så har du ditt helt egna sätt

Det stämmer ju faktiskt även när man är vuxen. Jag är glad att jag är just mammas och pappas barn, som blev jag. Tack för att ni gav mig livets gåva. Vilken tur för mig att just ni kom till världen, då, för 60 och 66 år sedan. :)

(Pappas ljus. Idag brinner det för pappa och för mamma. För livet.)English:

Today we have celebrated my mother's 60th birthday. Although her real birthday is actually on Monday but it was difficult to get everyone together on that day. That's why my father let her borrow his birthday from above. He would have turned 66 today if he was still alive.

It is nice somehow, for me to be able to celebrate both my parents on the same day. :) Mother with good food, cake and lovely company at my grandmother's, and my father with his candle lit, shining so beautifully. I think of a line from Sarek's beautiful song "Lilla barn" (Little child):

Lilla vän du är pappa och mamma i ett
men självklart så har du ditt helt egna sätt

(A "sort of"-translation: Dear, you are your daddy and mommy in one
but of course you also are one of a kind)

That's also true even as an adult isn't it. I am happy that I am my mother's and father's child, that turned into me. Thank you both for giving me the gift of life! Thank god for me that you two were born into this world, then, 60 and 66 years ago. :)

(My father's candle. Today it shines for him and for my mother. For life.)

19 maj 2006


19 maj 2006. Fem år sedan denna hemska natt. Det känns som igår och ändå som så länge sedan. Och fortfarande känns det inte verkligt. Men det är det ju. Du finns inte här hos mig längre. Inget är tyvärr verkligare än det men känns så fel, så overkligt.

Saknar dig, pappa! Kommer aldrig sluta.

May 19, 2006. Five years since this horrible night. It feels like yesterday and yet it feels like so long ago. And still it doesn't feel real. But it is. You are not here with me any more. Nothing is unfortunately more real than that but feels so wrong, so unreal.

Miss you, pappa! Will never stop.

Lättat inombords


(English below)

Idag har jag ringt alla samtal som jag har tänkt ringa länge men som jag dragit på. Med sociala fobin kommer en viss grad av "telefonskräck" på köpet så jag har alltid lite svårt att ta mig för att "lyfta luren" även fast jag vet att när jag väl börjar prata så går det hur bra som helst. Jag är så här även med mina egna vänner och min egen familj. Är man inte knäpp?

Men idag har jag i alla fall ringt alla dessa samtal. Tandläkaren, dörrleverantören, Tele2 för att fixa mitt mobila bredband.

Det senare är ett exempel på hur det här med telefonfobin kan dra saker in absurdum.

Efter säkert ett par års tid, ringde jag till slut supporten för några månader sedan för att fråga varför jag inte fick det mobila bredbandet att fungera. "Fel på modemet" blev slutsatsen. Jag skulle alltså behöva fixa ett nytt och även uppgradera bredbandet eftersom jag startade det 2007. Det har hänt en del med tekniken sen dess!

Under hela den här tiden har jag betalat 188 kronor i månaden för något jag inte kunnat använda. Helt sinnessjukt egentligen. Var det värt alla dessa pengar för att jag inte ville "lyfta på luren"?? Suck. Ibland, Mia, ibland alltså... blir jag galen på dig!

Men nu är det gjort. Och det känns som en sten lyfts bort från mina axlar och själen svävar lättare inombords.English:

Today I have made all the phonecalls I have been planning to make for a long time but have kept postponing. With social phobia comes a certain amount of "phone fear" with the package, so I have a little difficulty to "pick up the phone" even though I know that once I start talking there is no problem whatsoever. I am like this with my own friends and family too. Weird, right?

But today I have called all these phone calls. The dentist, the door provider, Tele2 to work out things with my mobile broadband.

The last one is an example of how this phone phobia can take things way too far.

After like a couple of years time I finally called the support a couple of months ago to ask why I couldn't get my mobile broadband to work. "The modem is broken" was the conclusion. So I needed to get a new one and at the same time upgrade the broadband since I started it in 2007. A lot of things have happened with the technology since then!

During all this time I have paid 188 kr per month, for something I haven't been able to use. Totally insane. Was it worth all this money just because I couldn't bring myself to "pick up the phone"?? Sigh. Sometimes, Mia, sometimes... you drive me crazy!

But now it's done. And I feel like a rock has been lifted off my shoulders and my soul rests more easily inside.

Nu ska ni få se på något sött!


Denna tjej har ni sett förut. Världens sötaste schäferdam, mammas Zaya. Hon har ett sådant uttrycksfullt ansikte så det är en ren fröjd att både fota och filma henne.

This little girl you have seen before. The cutest German Shepherd lady in the world, my mother's Zaya. She has such an expressive face that it's a pure joy to both take photos of her and film her.

Vad händer härnäst??


(English below)

Började dagen med att försova mig. Det hade varit strömavbrott under natten så klockradion stod bara och blinkade. I mitt halvdvaletillstånd tittade jag på klockan och såg 3:30. Halv fyra, massor av tid kvar innan klockan ringer.  Så jag sov glatt vidare. Vaknade till och somnade om så som jag brukar göra, helt förvissad om att klockan ringer ju när jag ska upp.

Men till slut, när jag förmodligen hade sovit tillräckligt för att bli lite mer "vaken" för varje gång jag vaknade till så kände jag på mig att något inte stämde.

Klockan var kvart över sju! Varför har inte klockradion ringt? Vad har hänt?

Då såg jag ju att den stod och blinkade, nu på 5:45. "3:30" som jag trodde var tiden, var helt enkelt så länge som strömmen hade varit tillbaka. Så när jag trodde klockan var halv fyra måste hon alltså egentligen ha varit runt 5.

Inte nog med det. På jobbet skulle jag lyfta en kartong, tappade den och bröt av en nagel. :( De som precis vuxit sig fina och slutat skiva sig efter typ ett års tid. Bara att börja om. Ja, för en person som älskar nagellack och fina naglar, men som under större delen av sitt liv varit nagelbitare är det faktiskt en smärre katastrof. Så det så!

Så vad händer härnäst tror ni? Fler katastrofer - eller har jag haft min ranson för en dag?English:

I started my day by oversleeping. There had been a power cut over during the night so my clock radio was blinking. In my half-awake-half-dead state I looked at it and saw 3:30. Half past three, lots of time left to sleep before the alarm goes off. So I happily kept on sleeping. Woke up and fell back to sleep occasionally as I usually do, certain that the alarm will go off when it's time to wake up for real.

But eventually, after I probably had slept enough to be a little more "awake" for each time I woke up I had a feeling something was not right.

The time was a quarter past seven! Why didn't the clock radio alarm go off? What has happened?

Then I noticed the clock radio was blinking, now at 5:45. "3:30" that I thought was the time, was just as long as the power had been back. So when I thought the time was half past four, in reality it must have been around 5.

And it doesn't end there. At work I was moving a box, dropped it and broke a nail. :( My nails had just grown long and strong without splitting after like a year. Now, I have to start all over again. Yes for a person who loves nail polish and beautiful nails, but who during most parts of her life has been a nail biter it is a minor disaster. So there!

So what happenes next you think? More disasters - or have I had my share for a day?

Min första videoblogg!


Välkommen till en ny vecka med nya utmaningar och glädjeämnen förhoppningsvis. Hur spenderade ni helgen?

Jag hade städdag igår. Det var dags att städa bort julen och dessutom behövdes en uppfräschning av lägenheten. Nackdelen med en etta är att den blir stökig så fort. Det krävs liksom inte mycket för att det ska se rörigt ut. Fördelen är ju att det går fort att städa också.

Här är min söndag (hände något konstigt i slutet av filen... den fortsätter fast den är "slut" och musiken tystnar tvärt fast jag har tonat ut den. Så strunta bara i det. Och så har Youtube (Sony) blockerat musiken för Tyskland, fast jag använder en helt laglig inspelning. Så ni som tittar från Tyskland får titta utan musik... Jag vet inte vad jag kan göra åt det. Blir arg när jag faktiskt ser till att INTE använda copyright-skyddad musik.)

Welcome to a new week with new challenges and joy hopefully. How did you spend your weekend?

I had a cleaning day yesterday. It was about time to clean out Christmas and besides my apartment needed a cleaning. The backside of a small studio apartment is that it becomes messy so quickly. It doesn't take much for it to look mussed. The good side is that it is quick to clean as well.

Here is my Sunday. (something happened to the file at the end... it continues even though it's "finished" and the music stops abruptly even though I toned it out. So just ignore that. And Youtube (Sony) has blocked the music in Germany, even though I use a perfectly legal recording. So if you look from Germany, you will see it without music... annoys me when I actually make an effort NOT to use copyrighted music)


Kreativitet och tåg


(English below)

Torsdag var en lång dag. Väckarklockan ringde 4:30 för att jag skulle hinna med 6-tåget till Göteborg. Vi skulle ha en workshop med koncernens kommunikatörer inför ett stort koncerngemensamt event i april. Tåget avgick hyfsat i tid och var bara tio minuter försenat till Göteborg. Jag var chockad. För er som inte vet, så har SJ haft svåra problem med att klara av vintern. Och sommar, vår och höst med för den delen. Folk har blivit stående i strömlösa kalla tåg i timtal p.g.a massa fel hela tiden och tågen är i stort sett alltid försenade med minst tjugo-trettio minuter och man missar sina anslutningar. När man åker tåg är man liksom inställd på förseningar och strul och hoppas bara att det ska vara så lite strul som möjligt.

Men det fortsatte bra. Tåget jag åkte visade sig vara ett direkttåg så det stannade ingenstans på vägen. Vilket innebar att det var lite folk som åkte, det var lugnt och tyst i vagnen, och jag hade ingen som satt bredvid mig. Vilket gjorde att jag kunde bre ut mig över båda sätena och sova gott på min medhavda kudde. När tåget åkte in mot Göteborg började solens strålar lysa upp horisonten och gav det snöklädda landskapet ett blekrosa skimmer. Så himla vackert. Och när jag satt i taxin till Universeum där vi skulle börja dagen så steg solen över horisonten och det blev ett helt otroligt ljus över stan.

Efter en kul förmiddag på hjärnutställningen på Universeum bjöd kommunikationsbyrån som hjälper oss med eventet på en tre-rätters lunch och därefter hade vi vår workshop.

Jag älskar att vara tillsammans med andra kreativa människor. Vilka fantastiska kul idéer vi fick! Till och med de från kommunikationsbyrån som lett liknande workshops hundratals gånger, var imponerade över kreativiteten.

Sedan var det dags att åka hem. Tåget avgick från stationen exakt på avgångstiden. Kors i taket. Men efter bara kanske en halvtimme meddelade de det man är van att höra, att vi låg fem minuter efter tidtabell. "Jaja", tänkte jag, "har vi tur blir det som mest en halvtimme innan vi är framme!". Tåget skulle anlända i Stockholm 19:50. Vet ni när det anlände?

....


19:50!!! Exakt på slaget. Mer i tid kan det ju inte komma. Jag var nu i allvarligt chockstillstånd! Vad har hänt? SJ, jag känner inte igen dig. Och inte nog med det.

Jag behövde bara vänta tre minuter på tunnelbanan och när jag kom fram till Ropsten stod bussen och väntade på busshållplatsen. Och allt precis enligt tidtabell. SL, jag känner inte igen dig! Vad är stadiet efter chocktillstånd!?English:

Thursday was a long day. The alarm was set at 4:30 for me to catch the 6 o'clock train to Göteborg. I went for a workshop with all the communication officers of the corporation for a big corporate event in April. The train left the station decently on time and was only ten minutes late at arrival in Göteborg. I was shocked. For those of you who don't know, SJ (the train company) has had trouble with dealing with winter. And summer, spring and autumn too for that matter. People have been stuck on powerless cold trains for hours because of constant errors and the trains are practically always late by at least twenty-thirty minutes and you miss your connections. When you o by train you are kind of prepared for delays and hassle and just hope for as little hassle as possible.

But it continued well. The train turned out to be a direct train, so it didn't stop anywhere on the way. Which meant it was not many people on it, it was pieceful and quiet and I had noone sitting next to me. Which meant I could spread out on both seats and sleep well on my pillow that I brought. When the train was closing Göteborg the sunlight started to light up the horizon giving the snowcovered landscape a pale pink glow. So very pretty. And when I was in the taxi taking  me to Universeum where we would start the day the sun went over the horizon and shined an incredibly beautiful light over the city.

After a fun start of the day at the brain exhibition at Universeum the communication agency that helps us with the event treated us a three-course lunch and after that we had our workshop.

I love working with creative people. What amazing cool ideas we had! Even the people from the communication agency who have led hundreds of workshops like these were impressed by our creativity.

Then it was time to go home. The train left the station exactly on time. Wow. But after only 30 minutes they told us what you are used to hear, that we were five minutes behind the time table. "Oh well" I thought, "If we are lucky it will be half an hour at the most before we are in Stockholm". The train was due in Stockholm 19:50. Guess when it arrived?

...

19:50!!! Sharp. It can't be more on time than that. I was now in complete shock! What has happened? SJ, I don't recognise you. And that's not the end of it.

I only had to wait three minutes for the underground and when I arrived in Ropsten the bus was waiting at the bus stop. Everything right on time. SL (the company handling the local transport in Stockholm), I don't recognise you! What is the stage after shock!?
´

hits