Det var telefonen

Det var inte bredband, det var telefonräkningen. Tydligen blir det fel beteckning ibland på e-fakturorna. Bra, då vet jag det. Tanken att en e-faktura kan dyka upp på ens konto sådär utan vidare kändes inget kul eller säkert nånstans. Den här förklaringen var bättre! Fakturan skulle åtminstone till mig.It wasn't broadband, it's the phone bill. Apparently sometimes the electronic invoices get the wrong "name". Good, then I know. The thought that an electronic invoice can suddenly appear in your account just like that didn't feel fun or safe at all. This explanation is better! At least the invoice was mine.

Jätteäckligt

(English below)

Här är Pernilla Wahlgren gäst i ett matlagningsprogram och ska utföra den enkla (?) uppgiften att blanda blåbär och socker.

Men jag kan också! Ska jag vara ärlig så är min blunder värre...
English:

Here Swedish singer (from TV show) / performer (from melodifestivalen 2003. Should have won!) / musical artist Pernilla Wahlgren is guesting a cooking show and will do the simple (?) task of mixing blueberries and sugar (since the clip is in Swedish I'll let you in: she uses salt instead of sugar. Her reaction is infectious! :) )

Her realisation of her mistake comes about two minutes into the clip. And the host says that they now will break the cliché of always saying how delicious everything is in cooking shows - this was disgusting. He also asks her how often she and her children go to restaurants - very often he hopes.

However I'm no better myself! To be honest, my mistake is worse...

Säg "nej tack"...

(English below)

Jag skulle betala mina räkningar. Bland e-fakturorna fanns en faktura från TeliaSonera på över 700 kronor för fast bredband. Eh!? Jag har aldrig använt Telias bredband i hela mitt liv! Jag har ju Comhem. Det känns inte kul det här. Det är lite läskigt! Hur kan jag få en e-faktura på något som jag inte har!? E-fakturor ansöker man ju om. Jag hoppas det inte är någon som beställt bredband i mitt namn och sitter och surfar på min bekostnad på något sätt. Deras kundtjänst för fakturafrågor hade så klart stängt när jag upptäckte det här, så det blev att skicka iväg ett mejl.

När jag ringde så upptäckte jag att de hade tagit bort tonvalet. Ni vet: "För att felanmäla, tryck 1. Vill du felanmäla bredband tryck 1, telefoni tryck 2 osv". Nu skulle man PRATA istället. Så där fick jag sitta och prata i min ensamhet med någon inspelad röst. "Vill du felanmäla bredband, säg bredband", För varje ord jag sa kom det upp nya alternativ hela tiden. "Om du har övriga frågor, säg hjälp". 

Hjälp, låt mig slippa denna icke-konversation!

Man känner sig ju jättefånig! Fast jag blev förstådd i alla fall. Tack, för min rikssvenska stockholmska.
English:

I was about to pay my bills. Among the "electronic invoices" there was an invoice from TeliaSonera of over 700 kronor for broadband connection. Eh!? I have never used Telia's broadband service in my whole life! I have Comhem. This is no fun at all. It's even kind of scary! How can I get an electronic invoice for something I don't have? I mean, you have to actively apply for those. I hope it's not someone who has ordered broadband in my name and surf at my expence somehow. The customer service was of course closed, so I sent an e-mail.

Silly though, when I tried to call I noticed  they had removed the touch tone selection. You know: "For support, press 1. For broadband press 1, telephony press 2 etc". Now they want you to SPEAK instead. So here I was all alone talking to some recordecd voice. "For broadband support, say broadband". For every word I said a new alternative came up. "For further questions, say help"

Help me out of this silly non-conversation!

It feels so stupid! However at least I was understood. Thank god for my "standard Swedish accent of Stockholmian".


Var är nyckeln?

(English below)

Idag är det grått. Både utanför fönstret och inne i själen. Det är en sådan där dag då bekymren gör sig påträngande påminda. En sådan där dag då man inte kan släppa tankarna på dem. Hur kommer min framtid att bli? Kommer de senaste årens slit och satsningar att ge resultat, eller kommer allt att ha varit förgäves?


Man är sin egen lyckas smed - det tror jag. Det är mitt beslut hur mitt liv ska bli.  Jag väljer. Jag måste bara hitta modet och styrkan inom mig. Jag måste öppna låsta dörrar förbi själsliga rädslor.

Om jag bara visste var nyckeln fanns. Jo, jag vet på ett ungefär var den finns. Men det är så mycket skräp i vägen som gömmer den. Men jag SKA hitta den.
English:

Today is covered in gray. Both outside my window and inside my soul. It's one of those days when troubles just won't leave your mind alone. One of those days you can't stop thinking about them.  What will my future be? Will my hard work and commitment the last couple of years lead to results, or will everything be in vain?

You are the creator of your own fortune - I believe that. It's my decision what my life will be. I choose. I just need to find the strength and courage inside me. I have to open locked doors past mental fears.

If I only knew where the key is. I know it is there somewhere. But there is so much junk in the way hiding it. But I WILL find it.

Luften snurrar...

(English below)

Åtta tornados på en helg
. Vilken tur att jag inte bor i Kanada.

Jag har en konstig fobi för dessa våldsamma vindsnurror. Var den fobin kommer ifrån har jag ingen aning om. Jag har aldrig varit med om en tornado själv utan bara sett dem på TV. Ändå brukar de hota mig i mina mardrömmar. Jo förresten, jag såg nog en liten virvelvind i aktion en gång. Jag och min väninna Celina stod och väntade på bussen i Ropsten och tittade mot Lidingö. Över oss sken solen, över hela Lidingö låg en kolsvart hotfull molnmassa. Jag minns att vi båda såg på varandra med skräckblandad förundran. "Vad läskigt det ser ut!". Jag tror ingen av oss någonsin hade sett något liknande. Sedan såg vi hur det virvlade i luften lokalt vid stranden. "Men VAD är det DÄR!?"

Senare fick vi höra att en virvelvind uppstått inte långt från stranden och då insåg vi att det måste vara den vi hade sett.

Det hela var en ytterst märklig upplevelse. Där stod vi med strålande sol och bara tvärs över vattnet det hotfulla kompakta svarta. Gränsen mellan den blå himlen och molnmassan var knivskarp. Bilden i det här inlägget visar hur nära det är från Ropsten till Lidingö. Ett par kilometer över vattnet.

Jag undrar dock var denna min rädsla för tornados kommer ifrån och vad de symboliserar i mina mardrömmar.English:

Eight tornados in one weekend. Thank god  I don't live in Canada.

I have a weird phobia for these violent windspins. No idea where the phobia comes from. I have never experienced a tornado myself, I have only seen them on TV. Still they often threaten me in my nightmares. Oh btw, I DID see a small whirlwind in action once. I and my friend Celina stood waiting for the bus at Ropsten and looked towards Lidingö. Above us the sun was shining, above Lidingö there was a jet black threatening mass of clouds. I remember we looked at eachother in horrified amazement. "God it looks scary!". I don't think either of us had ever seen anything like it. Then we saw the air whirling locally by the water-front. "But WHAT is THAT!?"

Later we found out that a whirlwind had arisen not far from the water-front and realised that that must have been what we saw.

It was really a strange experience. There we was under a beaming sun and only across the water there was the threatening compact jet black mass of clouds. The line between the blue sky and the black clouds was sharp as a knife. The photo in this old entry shows how close Ropsten is to Lidingö. A couple of kilometres across the water.

I wonder though where my fear of tornados comes from and what they have come to symbolise in my nightmares.

En regnig dag

(English below)

Bilddagboken (Klicka för större)Regngrått hela dagen igårEn sådan dag ska spenderas i soffan. Med en varm kopp te (urdrucken här, men ändå!) och godis. En skön fleecepläd (julklapp från mormor). En alldeles ny bok att sugas in i. Datorn, med strösurf och Atlantis (Jättekul - man ska vända plattor med symboler till guld. Spelet är beroendeframkallande. Som ett gift.)

Livet utan pluggstress. Jo jag gillar det än så länge! Idag skiner solen igen. Lite i alla fall.

Ett litet P.S:

Min lärare i massmediespråk skrev ett mejl med betyg och kommentarer till mina tentatexter (VG igen!!) och att hon rapporterat betyget till institutionens studiehandläggare. Sedan önskade hon mig trevlig sommar! Jag vet inte hur det blir med den muntliga tentan. Det verkar som om hon glömt bort den, eller har beslutat att strunta i den. Vi får se vad hon svarar på mitt mejl - det beror så klart på hur hon har gjort med de andra studenterna som kanske lämnat in sina texter tidigare (Jag var lite sen med mina, så inte helt omöjligt att hon glömt bort den). Men innan jag vet om det blir någon muntlig tenta eller ej så tänker jag inte öppna en bok! :)English:

Photo journal
(Click for bigger)Gray rain all day yesterdayA day like that should be spent on the couch. With a hot cup of tea (finished here, but anyway!). A nice fleece blanket (christmas gift from grandmother). An all new book to escape into. The computer, with random surfing and Atlantis (It's so much fun. The goal is to turn symbols into gold. The game is so addictive. It's like poision!)

Life without the constant study stress. Yeah, I like it so far! Today the sun is shining again. At least a little.

A small P.S:

My teacher in massmediespråk wrote an e-mail with grade and comments on my exam texts (VG again!!) and that she has reported the grade to the one responsible for it at the department. Then she wished me a happy summer! I don't know what will happen with the oral exam. It seems she has forgotten it, or decided not to bother. We'll see what she responds to my e-mail - of course it depends on what she did with the other students that maybe handed in their texts earlier (I was a bit late with mine, so it's not totally impossible she simply forgot about the exam). But before I know if there will be an oral exam or not I won't open a book! :)

Haga i sommarskrud...

(English below)

Underbart att kunna spendera en dag med mormor i ett Haga klätt i sprakande sommarskrud, utan den ständiga överhängande pluggstressen. Jag tog cykeln. Cykelavstånd på drygt 8 km, helt ok! Jag mötte mormor utanför Wenner-Gren Center. Därifrån promenerade vi till ett fik i Haga-parken. Mormor har många ungdomsminnen härifrån, som innehåller dans, musik, skratt och säkerligen lite romantik också! Det är som att bli förflyttad in i en gammal film när hon berättar. Man ser dansbanan ta form, människorna, klädmodet, hör musiken och allt blir i svartvitt... För henne är det minnen och nostalgi, för mig blir hennes berättelser ett romantiskt skimmer från en fascinerande tid så olik min egen.

När jag cyklade hem fick jag göra en avstickare till cykelverkstaden i Lidingö centrum. Växelknappen låste sig när jag växlade ned. För att få upp knappen igen testade jag att växla upp, men knappen satt där den satt. Så det blev att ta i med lårmusklerna på högsta växeln! Efter mycket om och men och mekande lyckades de till slut få igång knappen igen på verkstaden, fast det såg mörkt ut till en början. Det kostade mig inte mer än 25 spänn.

Sammanlagt blev det därmed en cykeltur på 19,5 km. Alltså nästan 2 mil. Rätt bra dagsdistans, eller hur?

Bilddagboken (Klicka för större)


Haga - upplyst grönska


Haga - sommargrönska


Haga - oblyg and!


Jag har bildbevis!


Knappen fungerar igen!
English:

So wonderful to be able to spend a day with grandmother, in Haga dressed up in sparkling summer apparel, without the constant stress of studies. I took the bike. Biking distance of just above 8 km, totally ok! I met grandmother outside Wenner-Gren Center. From there we took a walk to a café in the Haga park. Grandmother has a lot of memories from there from her youth, containing dance, music, laughter and, I suspect, a little romance too! It's like being moved into an old movie when she tells her stories. You see the outdoor dance-floor taking shape, the people, the fashion, hear the music and everything turns black and white... To her it's all memories and nostalgia, to me her stories become a romantic shimmer from a fascinating time so unlike my own.

When I cycled home again I had to make a detour to the bike repair shop in Lidingö centrum. The gear button "locked" itself when I changed gear down from third to second. To try to get the button "up and pushable" again I changed gears up to third. But the button didn't move. So, nothing left to do than to work my thigh muscles on the highest gear! It didn't look promising at first at the repair shop, but eventually they managed to fix the button. It only cost me 25 kr.

Altogether that made a cycle trip of 19,5 km. That is, almost 2 "miles". Pretty good for a day distance, right?

Photo journal (Click for bigger)


Haga - sunlit greenery


Haga - summer greenery


Haga - this one was not shy!


I have a photo to prove it!


The button works again!

Livet, ja visst ja...

(English below)

Ojojoj. Det har hänt så mycket den sista tiden att jag varken har hunnit eller orkat skriva något i bloggen. Uppsatsopponering, 14 examinationstexter, en anställningsintervju igår, muntlig tenta i litterär stilistik idag. Nu har jag bara en muntlig tenta i massmediespråk kvar. Om mina texter blir godkända förstås...

Allt detta på fjorton dagar!

Har i alla fall fått betyg på uppsatsen, VG! :) (Tack Nick och
lizardek för översättningshjälp!) Och samma betyg fick jag i litterär stilistik idag! :)

När det gäller min sociala fobi har jag tagit jättekliv. Jag kommer att berätta mer om detta framöver.

Nu ska jag unna mig en slapp avslutning på den här kvällen. Stänga av tankeverksamheten i hjärnan för en kväll och ägna mig åt skräpkultur framför TV-n. Det är som om jag levt i ett vakuum med allt plugg och det verkliga livet har pågått någon annanstans.English:

Gee. So much has happened recently that I  haven't energy nor time to write anything in my blog. Paper "disputation", 14 exam assignment texts, one job interview yesterday, oral exam in literary stylistics today. Now I have only one oral exam in Massmediespråk (language of massmedia) left. That is, if my written exam assignments are approved of course...

All this in 14 days!

Well, I got my grade on the paper today. VG (highest)! :) (Thank you Nick and lizardek for translation help!) And was given the same grade in literary stylistics today! :)

I have taken giant steps with my social phobia. Will tell you more about that later.

Now I will allow myself a relaxing ending of this evening. Turn of the thought mechanisms in my brain for one night and devote myself to trashy mindless entertainment culture (what's "skräpkultur" in English!?) in front of the TV. It's like I have been living in a vacuum with all the studying and real life has been going on elsewhere.

Översättningshjälp/translation help

Jag måste göra en engelsk översättning av sammanfattningen av min uppsats. Det är ursvårt. Kan ni hjälpa mig? Jag postar det svenska originalet och den engelska översättningen. Ord och uttryck jag inte kan översätta ordentligt är kursiverade, både i originalet och i översättningen så att ni lätt kan se och jämföra... Ni får också gärna hjälpa mig att få den engelska versionen anpassad till det vetenskapliga sammanhanget stilmässigt. Min gymnasieengelska täcker liksom inte det området! Jag har ingen aning om hur jag ska översätta "reportage"... Det är en nyhetstext men med litterära inslag...

English:
I need to do an English translation of my paper's abstract. It's so hard. Can you help me? I post the Swedish original and my English translation. Words and expressions I don't know how to translate properly are written in italics both in the original and in the translation so you can compare more easily... I also need someone to help me make the English stylisticly correct for this scientific purpose. The English I learned in school was never meant for this purpose! I have no clue how to translate "reportage" correctly... It's a news text but with a literary expression (description, the reporter "present" in the text, capturing ambience, mood etc) too.
Original:

Enligt den journalistiska etiken ska nyhetsförmedlingen vara saklig och objektiv. Den ska presenteras på ett sätt som inte tar ställning, samt på ett lättillgängligt och neutralt språk. Inom medieforskningen framträder dock en annan bild, som visar att en strikt objektiv nyhetsförmedling inte existerar. Den här undersökningen bygger på en funktionell grammatisk språksyn, där nyheter ses som ideologiskt konstruerade representationer av verkligheten. De skapas inom en institution av strukturella och kulturella villkor som avgör vad som blir nyheter, och hur de sedan presenteras. Språket är en viktig del i nyhetsdiskursens ideologiskapande. Nyhetsförmedlingen uppvisar också en ökad fiktionalisering i framställningen för att locka publiken i en allt mer konkurrensutsatt mediemarknad. Min hypotes utifrån detta är att skönlitterära stilgrepp i nyhetsförmedling fungerar som subtil påverkan där det allmänrådande idealet är att påverkan inte ska finnas.


Syftet blir då att göra en litterär stilanalys av fem reportage av Mustafa Can (vinnare av bl.a. Stora Journalistpriset 2002, som Årets berättare) i Aftonbladet (2003-2004) från kriget i Irak, för att se hur litterära stilgrepp i nyhetsförmedling fungerar som påverkan. Valet av reportagegenren är medvetet utifrån reportagets ställning som den nyhetsgenre som tydligast står mitt emellan det sakliga journalistiska uttryckssättet och det skönlitterära. Metoden utgår från hur berättelsestruktur, berättarperspektiv och bildspråk fungerar som påverkan, med fokus på antitesen, reportagets genretypiska konflikt/kontrast. De litterära greppen i de undersökta reportagen påverkar genom att fiktionalisera - dramatisera - verklighetsåtergivningen. Mest effektiv är denna påverkan i perspektivet och när den spelar på kulturella känslor och associationer.

Translation:

According to journalistic ethics, news reporting should be neutral and objective. It must be presented in an unbiased way, and in an easy to understand and neutral language. Media science, however, shows a different truth, that strictly objective news reporting doesn't exist. This paper is based upon a functional grammar view of language, where news is seen as constructed representations of reality. News is created within an institution of cultural and structural conditions determining what information eventually becomes news and how it is presented. Language is a big part in the ideology construction of the news discourse. News reporting also shows an increased fictionalization in how it is presented, to attract the public's attention in a continuously growing competition within the market of media. My hypothesis based upon all this is that literary style in news reporting functions as subtle influence where the general ideal is that there should be none.


My purpose then is to do a literary style analysis of five reportage by Mustafa Can (awarded Stora Journalistpriset in 2002, as Årets berättare) in Aftonbladet (2003-2004), in order to see how literary style in news reporting can function as influence. My choice of genre was made purposely on the basis of reportaget's position as the news genre most evidently situated inbetween the objective journalistic expression and the literary expression. The method is based upon how narrative structure, narrator perspective and metaphors* work as influence, focusing on antithesis, the typical contrast/conflict of the reportage genre. The literary style in the analysed texts influences by fictionalizing - dramatizing - the depiction of reality. The influence is most efficient in the narrator perspective and when it appeals to cultural feelings and associations.

' metaphors (metafor) is one part of "bildspråk", it also includes "liknelser" and "symboler"... so is there a good word for the greater term bildspråk?


Känna livet...

(English below)

Mopeder på grusad cykelväg borde förbjudas (såvida de inte är det redan - i så fall borde mopedister lära sig lagen). Jag höll på att kvävas av sand och avgaser när en sådan bullrade förbi mig på vägen hit till universitetet. *host host host*

Men den mindre trevliga upplevelsen uppvägdes sjön, med svanar som ståtade vita i solskenet och mot den mörka släta vattenytan. Ytan som spegelvände svanar, himmel och träd till en fantasieggande uppochnedvänd värld. Fågelkvitter, cykelslalom mellan hästskiten på vägen, de stora ängarna med högt grönt gräs och ängsblommor i rött, rosa, gult och vitt. Trädkronors och buskars löv långsamt fladdrande i den milda svalkande morgonbrisen. Den ökande pulsen och andhämtningen i uppförsbackarna som skärper sinnena för att ta in allt. Ibland är det underbart att leva! :)

Nu sitter jag på plats i ett öde universitetsbibliotek. Man skulle kunna tro att det var söndag istället för måndag. De flesta studenterna verkar ha tagit sommarlov - eller så lockar solen mer än studier. För mig är det sista rycket. Dags att göra examinationsuppgifterna för litterär stilistik. Sedan är den här terminens studier över!
English:

Mopeds on gravelled cycle roads should be forbidden (unless they already are - in that case people on mopeds should learn the law). I was almost suffocated by sand and exhaust when one noised by me on my way here to the university. *cough cough cough*

However that less pleasant experience was compensated by the lake, with grand swans shining white in the sunshine and against the dark even water surface. The water mirror reversed swans, sky and trees into an imaginary  world turned upside-down. Chirping birds, bicycle slalom between horse poo on the road, the big meadows with high green grass and meadow flowers in red, pink, yellow and white. Leaves of treetops and bushes flapping slowly in the soft cooling morning breeze. The increasing pulse and breathing uphill sharpening the senses to take everything in. Sometimes it's wonderful to be alive! :)

Now I am sitting here in an empty university library. One would think today was Sunday instead of Monday. Most students seem to have gone on summer holiday - or the sun is more attractive than studies. For me this is the last effort. Time to do the exam assignments for literary stylistics. After that the studying is over for this term!

Go to bed...

(English below)

Jag läser en bok av Andrew Taylor, "De dödas mässa". Jag har en fråga angående en av karaktärernas namn. Frågan riktas väl mest till mina engelskspråkiga (kanske främst brittiska) läsare.

Är Gotobed ett vanligt efternamn!?

Vem kom på det liksom? Ser dessa människor ovanligt trötta ut eller? "Gå och lägg dig!"English:

I am reading a book by Andrew Taylor, "The office of the dead". I have a question about one of the characters' name. A question for mostly my English-speaking (maybe primarily British) readers.

Is Gotobed a common surname!?

Who came up with that? Do these people look extremely tired or? "Go to bed!"

Pluggfri dag...

(English below)

Det här är helt otroligt. Första pluggfria dagen på en månads tid. Uppsatsen är opponerad och klar. Examinationsuppgifterna i Massmediespråk inlämnade igår. Jag refererade i en av uppgifterna till min egen uppsats. Gissa det kändes skumt att skriva referens till sitt eget namn! Det såg jättekonstigt ut. Haha!  Nu är det bara litterär stilistik kvar - men det börjar jag med i morgon. Idag ska jag inte öppna en enda bok!

Istället ska jag njuta av att jag sitter på balkongen i skuggan, och det är 23 grader varmt. Visserligen innebär det att balkongen, och lägenheten, kommer att bli en bastu när solen på eftemiddagen kommer ligga rakt på - men just nu är det helt perfekt! Fågelkvitter blandas med avlägsna bilmotorer, bussarnas regelbundna turtäthet och ett och annat samtal och barnskratt. Allt omfamnas av en mäktig somrigt ljusblå himmel och en sol som glöder stark genom tunt ozon.English:

This is incredible. The first study-free day for a month. The paper is done. The exam assignments of Massmediespråk (Language of massmedia) handed in yesterday. In one of the assignments I refered to my paper. Imagine the weirdness to write a reference to your own name! It looked totally strange. Haha. Now I only have literary stylistics left - but I start with that tomorrow. Today I won't even look at a book!

Instead I will enjoy the fact that I am sitting on the balcony in the shadow and it's 23 degrees. Of course that means that the balcony, and the apartment, will become a sauna when the sun in the afternoon will shine right in - but right now it's perfect! Chirping birds mix with disant car engines, the busses regular time schedule and one occasional conversation and children's laughter. Everything embraced by a powerful summery light blue sky and a sun glowing strong through thin ozone.

Sommar...

Bilddagboken - Photo journal


Klicka - click

Igår 17.45 i solen. Och idag ska det bli ännu varmare.

Yesterday 5.45 pm in the sun. And today will be even warmer.

hits