Vår tids stentavlor?

Jag har bloggat lite på min andra blogg om text, språk och kommunikation. Fler verkar läsa den än den här för tillfället, så kom gärna dit och läs. Senaste inlägget handlar om den alltmer elektroniska kommunikation och vad det kommer innebära för historiebeskrivningen av vår tid. Kommer det överhuvudtaget att finnas en sådan?

English:

I have done some blogging on my other blog about text, language and communication. More people seem to read that one, than this blog right now, so please, go over there if you wish. (It's in Swedish). The latest entry is about the increasing electronical communication and what that will mean for the historiografy of our time. Will there even be one?


Hur tänkte jag? Vardagsproblem nummer ett.

(English below)

"Jag får inte bli svettig! Inte till något pris!"

Kan ni tänka er något värre än att sitta blöt och varm av svett hos frisören? Det kan inte jag. Alltså hade jag bara ett fokus i huvudet innan jag cyklade iväg till tunnelbanan. "Inte svettas!". I alla fall för mig så är rejält eftersvett en ovälkommen biverkning av cykling. (Varför tog jag då inte bussen? Jo, för den går bara två gånger i timmen på helgerna under sommaren, och det är därför omöjligt att passa tider med den. Antingen kommer jag fram dit jag ska alldeles för tidigt, eller alldeles för sent. Med cykeln är det lättare.)

Jag tog på mig så lite kläder som möjligt och trampade iväg. Jag tittade aldrig upp mot skyn. Jag tänkte mest nöjd och trygg på våtservetterna jag hade med mig i väskan för att kunna torka bort svetten. Mindre nöjd med att jag inte ser klok ut i mitt tajta tunna linne, men jag har ju min tunna tunika med mig för att bli lite respektabel när jag kliver av cykeln i Ropsten. Hoppas hoppas hoppas jag klarar mig undan för mycket svett!

Frisören fönade och fixade och stylade. Såg faktiskt riktigt fint ut när han var klar!

Efter frissan köpte jag födelsedagspresent åt mamma och mötte upp mormor. Då blev jag varse vad som lurade uppe i skyn. Det regnar fortfarande, när jag skriver detta. Och under hela cykelturen hem. Kom hem som en dränkt katt. Dyblöt, och den nya frisyren ett minne blott.


(Jag ångrade mig med videon... För feg... Rädd för utebliven respons samt rädd för att få respons! Det var ju en ganska fånig video.)English:

"I can NOT start to sweat! Absolutely not!"

Can you imagine anything worse than sitting at the hair dresser's all hot and sweaty? I can't. So I had one focus only in my head before I got on the bike to the underground. "No sweating!" I don't know about other people, but for me, one very unwelcome side effect from biking is how much I start to sweat afterwards. (So why not take the bus instead? Well, the bus leaves only twice per hour during weekends in summer, and because of that it's hopeless to be on time with the bus. Either I'd be where I'm going way too late, or way too early. With the bike it's easier.)

I took on as little clothes as I could and started pedalling. I never looked up at the sky. I was more contently occupied with the thought of the wet napkings I had brought with me to be able to wipe away any sweat. Less content with knowing I look awful in my tight thin top, but I have my thin tunic with me to look a bit more representable once I get off the bike at Ropsten. I hope hope hope I won't sweat too much!

The hair dresser was blowdrying, trimming and styling. It actually looked quite nice when he was done!

After the hairdresser's I bought my mother's birthday gift and met up with grandmother. Then I realised what had been lurking up there in the sky. It's still raining, as I'm writing this. And during the whole bikeride home. I was all wet and the hairdo just a memory.

(Changed my mind about the video... Coward... Afraid because of no feedback and at the same time afraid to get feedback! It was a silly video.)


Charmoffensiv

Stå emot om du kan! Jag kan inte...  Youtubes kattstjärna har en röst. Alltså, den här katten har mitt hjärta lindat runt sin lilla tass. Det har kapitulerat för länge sen. Underbara Maru!

Resist him if you can! I can't... Youtube's cat star has a voice. This cat sure has my heart wrapped around his little paw. My heart has surrendered long time ago. Wonderful Maru!


hits