Mera rosor

Nu har mina gula rosor öppnat sig så att bladen sprider sig så där vackert som bara rosblad kan göra! Efter att ha tagit och publicerat denna bild är det nu dags att fördjupa sig i "online PR" medan vinden utanför attackerar mitt fönster.

Now my yellow roses have opened up so that the petals spread out in that beautiful way that only rose petals can do! After taking and publishing that photo it's now time to dig into "online PR" while the wind outside is attacking my windows.


Kul dag

(English below)

Jag hade en sådan kul dag på jobbet idag! Jag höll i min första kommunikationsworkshop som jag ska ha med varje affärsområdesgrupp. Det är första gången jag håller i en workshop på det här sättet. Skriver på tavlan och driver diskussionen framåt liksom. På engelska dessutom! Det var lite pirrigt i magen innan. Men det gick bra. Även om man ibland saknar terminologin för vad man vill få fram.

Det är kul att "introducera" kommunikation på det här sättet. De har inte jobbat med kommunikation så här aktivt förut och allt tänk kring målgrupper och budskap osv är nytt. Jag möts av en liten avvaktande, sund inför något nytt, skepsis först, men när de väl fått igång diskussionen så blir de nöjda efteråt och ser nyttan med det hela. Det gör mig glad! :) Det är ju en helt ny värld för dessa forskare att se på sitt arbete och sin forskning i ett kommunikativt kundperspektiv. Det är två motsatta vetenskaper som möts. Den exakta "traditionella" naturvetenskapen, i det här fallet kemi, och den humanistiskt och samhällsvetenskapligt inriktade kommunikationsvetenskapen och alla dess olika discipliner.  Jag tycker att det mötet är jättespännande.

Det är ganska lustigt att jag, superhumanisten, jobbar med att kommunicera tillämpad kemi. Kemi var ett av mina sämsta ämnen i skolan. Tror bara matten var sämre.English:

I had such a fun day at work today! I lead my first communication workshop, that I will have with each business area group. It was the first time that I lead a workshop this way. Writing on the whiteboard and driving the discussions forward. In English too! I had some nervous butterflies before we started. But it went great. Even though I sometimes miss the terminology for what I want to say.

It's fun to "introduce" communication this way. They have never worked actively with communication in this way before and all the thinking on target groups and messages etc is new. I am initially met with a slightly biding attitiude with a, healthy as it should be to something new, skepticism. But once the discussions take off they are happy afterwards and see the purpose and need for it. That makes me happy. :) It's a whole new world for these scientists to look at their work, knowledge and research from a communicative customer perspective. Two opposite sciences meet. The exact "traditional"natural science, in this case chemistry, and the more social science/humanities discipline of communication science and all it entails. I think this meet is so exciting.

It's kind of funny that I, the most humanist studies inclined person there is, work with communicating applied chemistry. Chemistry was one of my worst subjects in school. I actually think only maths was worse!

Gult, grönt, gredelin

Min tolkning av veckans fototrisstema "På G", mina vackra rosor jag köpte på ICA passade perfekt!  Flera tolkningar på temat hittar du på fototriss.

(This is my interpretation of this week's theme at "Fototriss" (three photos of a theme). This week's theme is "På G" which in Swedish can mean two things, something beginning with the letter G, or slang for being ready to go, being ready to start, being on the go...)


Vackra tulpaner!

På jobbet har vi vårstämning. De här vackra tulpanerna har förgyllt receptionen i en vecka och fast de håller på att vissna är de ändå så otroligt vackra. De ser ut som klockor. Någon som vet vad det är för sort? Vill ha sådana hemma.

Bilderna gör dem så klart inte alls rättvisa, men ändå!

At work we have a spring atmosphere. These beautiful tulips have lit up the reception for a week now and even though they are about to wilt they are still absolutely gorgeous. They look like bells. Anyone who knows what type of tulips this is? I want them at home!

Of course the photos don't do them justice, but still!


Hej!

(English below)

Nu är jag här igen! Puh, vilken tuff kurs. Har precis avslutat kursen strategisk webb och den ihop med jobb tog all ledig tid och all energi. Men lärorik var den. Nu börjar nästa kurs, sociala medier, så det är bara på't igen! :)

Hoppas få mer tid över för bloggen dock. Kursen verkar inte lika litteraturtung som den förra så jag hoppas att den ska vara lite mindre intensiv. Fast det är förstås två hela kursböcker på engelska c:a 300 sidor var ungefär och en vetenskaplig artikel även den på engelska. Jag hoppas dock att innehållet inte är lika tungt och teoretiskt som kursboken i webbstrategi. Den var en ren bibel om internetmarknadsföring och webbstrategi på engelska. Puh.... Men vi har faktiskt ett litet kapitel på kanske 15 sidor i en kursbok på svenska också... yay...

Jag minns när jag läste svenska på universitetet. Det var i det ämnet jag skrev min c-uppsats. 70% av kurslitteraturen i ämnet svenska var på engelska! Haha.

Det är en jäkla tur att jag alltid fått skriva på svenska i alla fall. På jobbet finns många doktorander osv och de skriver alla sina rapporter, publikationer och avhandlingar på engelska. I kemi, av alla omöjliga ämnen. Huga!English:

Here I am again! Oh my what a tough course. I have just finished the course web strategy and that course together with busy times at work took all my time and energy. Now the next course begins, social media. So back on it again. No rest! :)

I hope I will have more time for the blog now though. The social media course seems a little less literature heavy compared to the web strategy one so I hope it won't be as intense. But of course I have to read two course books of 300 pages each in English, and a scientific article in English too. I just hope the content of these books won't be as heavy and theoretical as the course book in web strategy. That one was like a bible on internet marketing and web strategy, in English. However we do actually have a chapter of about 15 pages in a course book in Swedish too... yay.

This reminds me of when I studied Swedish at the university. I wrote my bachelor thesis in that subject. 70% of the course literature in the subject of Swedish was in English! Haha..

I'm super lucky that I have always been able to at least write everything in Swedish. At work there are several PhD students etc, and they have to write all their reports, publications and doctoral theses in English. In chemistry of all impossible subjects. Oh hell!

hits