Lyckotestamente 2011 - 26-29 juni

(English below)

Jag sammanfattar de senaste dagarnas tacksamhetsdagböcker i det här inlägget. Det blir lättast. Jag hinner inte med att uppdatera så regelbundet, men jag har faktiskt skrivit ned vad jag är tacksam för även om jag inte publicerat det på bloggen. Jag har inte svårt att känna tacksamhet, men ändå så är det faktiskt effektivt för humöret att aktivt fundera kring vad jag har att vara glad och tacksam över varje dag.

Så här kommer en sammanfattning av de senaste dagarnas höjdpunkter.

Fika med mormor i söndags. Så tacksam att jag har henne. Jag önskar bara att hon kunde uppskatta sig själv och sin förmåga lika mycket som vi andra gör. Utan mormor hade vi inte varit den lilla familj vi är idag. Det är hon som håller ihop oss. För mig är det ovärderligt. Hon är världens bästa mormor med det varmaste hjärtat jag känner. (Om hon läser det här nu rinner rörda tårar nedför hennes kinder. Så överväldigad av fina ord - förmodligen för att hon inte har fått höra så många sådana som hon förtjänar. Kram på dig mormor! Jag menar varje ord och du är värd varje ord. Våga ta dem till dig.)

I måndags tog jag en underbar lunchpromenad i de vackra omgivningarna här vid jobbet. Det är verkligen avkoppling för både kropp och själ att promenera i grönskan med sommarglatt fågelkvitter som ljudkuliss.

I tisdags fick jag min markis på dagen och träffade Celina, som var hemma i Sverige på blixtvisit, på kvällen. Så kul att vi hann ses. Igår åkte hon tillbaka till Italien. Det är så härligt att ha sådana vänner som även om vi inte kan ses så ofta, så är det som igår när vi väl träffas. Jag har verkligen tur med mina vänner. Så fina allihop. Det är jag tacksam för.

Och markisen blev jättefin. Jag gjorde ett bra val. Ni ska få se bilder så småningom. Jag är tacksam att jag har möjligheten att köpa en. Det är tack vare sparsamhet och att jag, för tillfället i alla fall, har ett bra jobb.

Igår hade vi på administration sommarlunch på jobbet. Vi var på
Kaknästornet och Stockholmsutsikten var hisnande vacker. Så vacker, vår huvudstad. Solen glittrade i alla vatten och hela stan var sommargrön.  I fjärran såg man öarna i skärgården breda ut sig i oändlighet i horisonten, där himmel och hav möttes i perfekt himmelsblått. Så himla härligt.

Och så överraskade arbetskamraterna mig med en tidig 40-årspresent. Jag fick 600 kr i presentkort på SPA-behandling. Jag blev så himla rörd och glad. Så jag är tacksam för mitt jobb på detta fina företag, med alla fantastiska människor. Jag tänker njuta av varje sekund jag får vara kvar här.

Tänk vad mycket jag har att vara tacksam över och då har jag ändå inte skrivit upp allt här. :)

Livet är rätt ok!English:

I will make a summary of the last couple of days journal of thankfulness in this entry. That will be the easiest way to do it. I can't keep up posting every day and regularly, but I have been writing down my three things I am thankful for even though I haven't put it up on the blog. I don't find feeling thankful difficult, but even so it's effective on my mood to actively think about what I am thankful and happy about every day.

So here is the summary of the highlights of the last couple of days.

My "fika" with grandmother on Sunday. I am so grateful that I have her. I just wish she could find it in her to appreciate herself and her abilities as much as the rest of us appreciate her. Without grandmother we would not be the little family we are today. She is the one that keeps and has kept us all together. For me that's worth more than word can express. She is the best grandmother in the world with the warmest heart I know. (If she reads this, she will be tearing up now with moved tears. So overwhelmed by kind words - probably because she hasn't heard as many of them as she deservs. Hugs, mormor! I mean every word and you are worth every word. Don't hesitate to take them to heart, it's safe. It's true.)

On Monday I took a lovely walk during lunch hour in the beautiful surroundings here by our office. It's truly relaxing for both body and soul to walk in the greenery with summer-cheery birds as a wall of sound.

On Tuesday I got my awning during the day and met Celina, who was home in Sweden for a short mini visit, in the evening. I am so happy we got a chance to meet. Yesterday she went back to Italy. It's so great to have friends like that, that even if we don't get to see each other very often, it feels like yesterday when we actually meet. I am really lucky with my friends. So great, all of them. I am thankful for that.

The awning turned out really nice. I made a good choice. I will show you pictures on it. I am grateful that I have the ability to buy one. It's thanks to savings and that I, at the moment at least, have a good job.

Yesterday we who work at the administration department at work had our summer lunch. We were at Kaknästornet and the view over Stockholm was out of this world beautiful. It's so beautiful, our capital. The sun glittered in the waters and the whole city was covered in summer green. In the distance you could see the islands in the archipelago spread out eternally into the horizon, where sky and sea met in perfect shades of skyblue. So lovely.

And my coworkers surprised me with an early birthday gift for my 40th birthday. I got 600 kr as a gift voucher for SPA treatment. I was so touched and happy that they did that for me. I am grateful that I get to work at this nice company with all these great people. I intend to enjoy every second I get to stay here.

See I have so much to be thankful for, and then I haven't even written all here. :)

Life is quite ok!

Lyckotestamente dag 1 av 30

(English below)

2011-06-24

Hade en lugn dag igår. Jag gjorde ingenting speciellt. Det var faktiskt väldigt skönt. Dagen gick jättefort trots att jag inte gjorde något annat än surfarde på datorn, såg lite på TV och läste.

Men även lugna dagar ska man väl kunna hitta tre saker att vara tacksam för.

1. Jag är tacksam för att jag äntligen har tid att sitta i ett par timmar en dag och läsa.
2. Jag är tacksam att jag missade regnet när jag cyklade till affären.
3. Jag köpte en speciell choklad, vit med riktiga jordgubbsbitar i, och den är helt gudomligt god. Jag har fortfarande några bitar kvar.

Jag tillät mig denna lugna avkopplande dag, så på det sättet har jag haft kul. Jag vet inte hur mycket jag faktiskt levde för stunden eftersom det var så lugnt. Jag blev inte direkt utmanad på något sätt av några tankar eller funderingar på varken dåtid eller framtid.

Vad var ni tacksamma för igår, och idag? :)English:

2011-06-24

I had a quiet day yesterday. I didn't do anythng special. It was very nice actually. The day passed really quickly even though I didn't do anything but surfing the net, watching TV and reading.

But even on quiet days one should be able to find three things to be thankful for.

1. I am thankful for the fact that I finally have time to sit down for a couple of hours and read.
2. I am thankful that I missed the rain when I cycled to the store.
3. I bought a special kind of chocolate, white with real pieces of strawberries in it, and it tastes divine. I still have a few pieces of the chocolate left.

I allowed myself this quiet day, so in that sense I had fun. I'm not sure how much I actually lived for the moment since it was so quiet. I wasn't exactly challenged in any way by thoughts on past time or future.

What are you thankful for from yesterday, and today? :)

Lyckotestamente

(English below)

Läste en peppande artikel i Aftonbladet om lycka. Som jag ser det, är lycka en inställning till livet mer än något annat. Det handlar inte om pengar, välmåga, status, prylar, ett perfekt liv utan motgångar osv. I artikeln fanns tips på hur man kan öva sig till denna inställning. Det var några saker i artikeln som jag tog fasta på och som jag från och med nu ska försöka ge mig själv. Och redovisa i bloggen som ett "lyckotestamente" och så ska jag fundera kring effekten. Jag ska göra det i en månad minst och det passar bra att börja nu när allt runt omkring är lite lugnare.

Jag har genom min terapi mot social fobi och min terapi som jag går nu hos min sjukgymnast lärt mig hur mycket tankar styr våra känslor och vår syn på värden, och att tankar inte är mer än tankar men väldigt kraftfulla. Det positiva i kråksången är att man kan tänka annorlunda, och må bättre.

Det jag kommer att göra är följande:


1. Skriva tacksamhetsdagbok

Det här har jag gjort tidigare i bloggen. Men hade svårt att hålla uppe tempot. Nu ska jag göra det igen. Varje dag i en månad, från och med idag. Ibland kanske det får bli att jag tar två dagar i ett inlägg osv, men det ska bli tre saker jag är tacksam för varje dag, i en månad.


2. Jag ska skriva ned min framtidsvision (Kanske jag delar med mig av den eller så behåller jag den för mig själv. Vi får se vad det blir när jag skriver den. Hur privat den blir. :) En framtidsvision kan sträcka sig ett år fram i tiden eller tio eller mer. Finns ingen begränsning i tid.)

Det här har jag fått öva lite på hos sjukgymnasten också. Och jag tror det är en extra nyttig övning för mig just nu, när jag har ångest över allt jag har missat i livet nu när jag fyller 40.


3. Leva här och nu

Kanske låter motsägelsefullt med tanke på förra punkten. Men att leva här och nu innebär inte att man inte kan ha drömmar om och planer för framtiden. Utan det handlar om att fokusera på nuet och inte oroa sig för framtiden eller ha ångest över det som varit. Så på det sättet hör punkterna ihop.


4. Ha roligt

Ja jag ska ta mig sjutton se till att jag har roligt. Något kul bara för mig ska jag göra varje dag. Det kan ju vara enkla saker. Som att se ett kul program på TV, ut och fota, läsa en bok, fika med en vän osv.


Det var de punkter jag valde ut för mig själv. 

Hänger ni med? Vi kanske kan göra det tillsammans? :) Jag tror alla har nytta av detta.

Med en inställning av lycka till livet, blir det lättare att ta sig igenom de svåra tiderna och motgångarna. Det är min största övertygelse i livet. Livet är en fantastisk gåva, även i de mest svåra stunderna.English:

I read an encouraging article in Aftonbladet about happiness. As I have always felt, happiness is a state of mind more than anything else. It's not about money, wealth, status, things, a perfect life without any hardships etc. I the article they gave tips on how you can practise yourself to that state of mind of happiness. A few tips I took to heart and from now on I will give them to myself as a gift. I will testify everything here in the blog as my "testament of happiness" and I will think about how it affects me. I will do it for a month at least and it's a good time to start now that everything around me is a little quieter.

Through my therapy for my social phobia and my therapy right now at the physiotherapist I have learned how much our thoughts control our emotions and the way we look at the world, and that thoughts are only thoughts however powerful. The positive thing is that you can learn to think in a different way, and feel better.

What I will do is the following:


1. Write a journal of gratitude

I have done this earlier in the blog. But I couldn't keep up. Now I will do it again. Every day for a month, starting today. Sometimes I might have to publish two days in one entry etc, but three things every day that I am thankful for, for a month, I will write down.


2. Write down my vision for the future (I might share it or keep it to myself, depending on the result. How private it will turn out. A vision for the future can be one year ahead, or ten, or longer. There are no time limits.)

I have some practice with this from the sessions with my physiotherapist. It's a good exercise at this point in life when I feel so sad and anxious about how much I have missed in my life, and now I am turning 40.


3. Live here and now

It might sound a bit contradictive after reading about the future vision. But living here and now doesn't meant you can't have dreams or plans for the future. It's about focusing on today instead of worrying about the future or regret or feel anxious about the past. In that sense it all comes together.

4. Have fun

Yes I will make sure I have fun. Something fun just for me every day. It can be simple things. Watching a nice program on TV, a photo walk, read a book, "fika" with a friend etc.


Those were the four things I picked out to do for myself.

What do you say? Maybe we can do this together? :) I think everyone would benefit from this.

With a state of mind of happiness towards life, hardships are easier to come through. That's my strongest belief in life. Life is an amazing gift we all have been given, even through the most difficult times.

hits